Hải Phát LandPort tuyển dụng trưởng phòng marketing bất động sản

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát Đất Cảng - Hải Phát Land Port tuyển dụng trưởng phòng marketing bất động sản.

Nhắn tìm đồng đội triển khai thị trường BĐS tại Hải Phòng City

Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát Đất Cảng - Hải Phát Land Port cần tìm 20 đồng đội bán dự án bất động sản tại Hải Phòng.