Một chút về chúng tôi

Công ty CP BĐS Hải Phát Đất Cảng được thành lập vào ngày 11/01/2018, là đơn vị thành viên của Hải Phát Land. Hải Phát LandPort – Đơn vị số 1 phân phối bất động sản tại Hải Phòng.